Kedves Látogató! Szeretettel üdvözlünk magán oldalunkon, amely 1998. óta szolgálja a hazai sárkányos közösséget. Kellemes időtöltést oldalunkon!
Cosmo: "Ha ilyen zászlót látsz lobogni a szélben,
                 Ott vidám társaságot találsz a réten,
                 S ha a magasban még több sárkányt látsz,
                 Ne aggódj, hidd el az nem bánt,
                 Vannak polipok, halak, s mi jó falat, 
                 A vegetáriánusokra gondolva zöldség is akad,
                 Tehát ha meglátod ne tétovázz, gyere oda bátran,
                 E jó csapatban bizony elférünk még páran."

Good Bye,

on 2014 05 30- 13:13:21 | by e107

Tisztelt Olvasók!

Mindenkinek köszönöm a figyelmet, amivel az elmúlt években megtiszteltetek bennünket.
Én zárom soraimat, a továbbiakban csak a saját oldalaimon és elérhetőségeimen leszek megtalálható.

Jó szelet!

Üdv

Komi

Next event: Pákozd!!!!!

Kiteforce BT

on 2014 03 19- 10:50:22 | by e107

plakt3.jpg 

Áldott, békés Karácsonyt kívánok!

on 2013 12 23- 18:00:21 | by e107

thumb_kitesport_a_neprajziban.jpg
 

A Szivárványszínű selyemzsinór írta: Horgas Judit

on 2013 11 09- 14:33:45 | by e107

  A SZIVÁRVÁNYSZÍNŰ SELYEMZSINÓR 
  - Li! Li! Merre tekeregsz, [censored] kölyök! – mérgelődött egy vézna asszonyság az aprócska kunyhók között szaladgálva. A Jangce folyó partján talált a fiúra: Li Fang maga barkácsolta tutajon heverészett, és vízbe lógó meztelen lábával vidáman tapicskolt a sárban. Anyja keserves szavakkal szidalmazta lustaságát, és meghagyta, hogy azonnal induljon a piacra. - Keresd meg Pu Szungot, apád rokonát. Ő talán ad néhány halat hitelbe – mondta az asszony, aki nemrégiben özvegyült meg és mosással kereste a mindennapi betevőt. Csakhogy a környéken csupa szegény ember élt, akiknek nem tellett mosónőre, így Li Fang anyja fél napig gyalogolt, hogy eljusson a gazdagok házaihoz, s mire hazaért a szennyessel és a Jangce vizében tisztára mosta, már indulhatott is, hogy időben visszaérjen. A kisfiú tehát legtöbbször egyedül maradt otthon, és kedve szerint csavargott a folyóparton. Ügyes kezű volt, mint ezermester apja, és szívesen farigcsált a vízben talált uszadékfákból állatokat és embereket. Olykor, ha minden zsebe megtelt, a szalmazsákja feletti polcra tette az apró figurákat – már egész falura való tömeg álldogált ott. Li elindult, hogy a piacon halat kérjen apja rokonától. Kövér, veres képű ember volt Pu Szung, átható halszagot árasztott, és ahányszor meglátta a fiút, morcosan ráncolta a homlokát. Most is csak rápillantott, ahogy a pultja körül téblábolt, és már el is fordult, hogy a vevőivel foglalkozzon. Linek már-már inába szállt a bátorsága, s éppen eloldalgott volna, de a gyomra nagyot kordult, akkorát, hogy az egész piac hallhatta. Pu Szung szúrós szemmel méregette, aztán szó nélkül egy darab sült halat nyomott a kezébe. Li mohón befalta az ajándékot, s csak mikor az utolsó morzsát is lenyalogatta a kezéről, jutott eszébe, hogy az anyja éhesen várja odahaza. - Tiszteletreméltó Pu Szung, apám rokona! – szólította meg a halárust és mélyen meghajolt. – Köszönöm, hogy megesett rajtam a szíved. Kérlek, ne hidd, hogy hálátlan vagyok, de szegény anyám is éhezik. Ő küldött hozzád, hogy néhány halat kérjek hitelbe. Pu Szung azonban  a fejét rázta. - A sült halat is hitelbe kaptad, le kell dolgoznod. Ha enni akartok, [censored] meg az [censored], állj be hozzám dolgozni. Van itt munka bőven – mutatott a csatakos padlóra. – Neki is állhatsz. Söpörj fel, aztán hozz tiszta vizet a kútról és sikálj fényesre mindent. Ha keményen dolgozol, este két szép nagy halat vihetsz haza. Li Fang még csak kilencéves volt, alig tudta elcipelni a két nagy favödröt a kútig. Mindkettőt teletöltötte vízzel, de félúton meg kellett állnia pihenni.
rajz_tth_patrik_7.jpg Egy papírsárkányárus öregasszony bódéja mellé tette a vödröket, s búsan nézegette az ezerféle színben pompázó játékokat. Valaha az apja készítette a környék legszebb sárkányait, és ünnepnapokon megengedte, hogy Li tartsa a szélben feszülő zsineget. Ilyen finom selyemzsinegre persze nekik sosem tellett, nézegette Li az asszony portékáját, és vágyakozva megsimogatta, amelyik leginkább tetszett neki: a szivárványszínűt. Hej, micsoda sárkányt építenék egy ilyen zsinórhoz, sóhajtott magában, s már fordult, hogy továbbvigye a vödröket, amikor az asszony utána szólt. - Aztán miféle sárkányt építenél a zsinóromhoz, Li Fang? A fiú úgy meglepődött, hogy kiesett kezéből mindkét vödör, és a víz nagy része kifolyt. Talán hangosan gondolkodtam, nyugtatta magát Li, és az öregasszony meghallotta. De vajon honnan tudja a nevemet? - Sok mindent tudok, Li Fang, amit [censored] nem is sejtesz. Tudom, hogy [censored] éhesen vár odahaza. Tudom, hogy Pu Szung egy darab sült hallal fizet az egész napos munkádért. Azt is tudom, hogy este nem adja majd oda a két halat, amit ígért, mert napközben eladja minden portékáját. Csak egy kis rizst küld anyádnak, hogy holnap reggel újra neki dolgozz.  Li tágra nyílt szemmel, némán bámult. - Ha akarod, tiéd lehet a szivárványszínű selyemzsinór. De valamit adnod kell cserébe – hunyorgott az öregasszony, és a kisfiú úgy látta, a tekintetében mohó sárga láng lobban. - Ugyan, mit adhatnék. Ha igaz, amit mondasz, még halam se lesz, amit anyámnak hazavihetnék. Ellátná a bajom, ha ilyen finom selyemzsinórra cserélnék bármit is. - Add nekem a fafiguráidat! Másnak úgysem kellenek. Li Fang a zsebébe nyúlt, és három szobrocskát húzott elő: patkány, kígyó és egy kung-fu harcos sorakozott a tenyerén. - Mi hasznát veszed a faragványaimnak, öreganyám? - Bízd csak rám, Li Fang! Tedd el a zsinórt, és siess, Pu Szung már türelmetlenkedik. Li zsebre rakta a szivárványszínű selyemzsinórt és a vödrökért nyúlt. Csodák csodájára, ismét színültig teli voltak tiszta kútvízzel, és ahogy felemelte, mintha pehelytollat fogott volna kézbe, olyan könnyűnek tűntek. rajz_komjathy_hanna_7.jpg
Ez is az öregasszony varázslata, mormogta a fiú, és szedte a lábát, hogy a haragos halárust fel ne mérgesítse. Minden pontosan úgy történt, ahogy az asszony mondta. A fiú egy kis tál főtt rizzsel tért haza, és elmesélte anyjának, hogy másnap korán reggel ismét munkába kell állnia a halasnál. A selyemzsinórról azonban nem szólt. Lefekvés előtt a polcon álló figurákból kiválasztott hármat, és zsebre dugta. Másnap reggel a piacon első dolga volt, hogy a két favödörrel a kúthoz induljon. Pu Szung elégedetten figyelte szorgalmát, pedig a fiúnak más járt az eszében. Visszafelé jövet megint megállt a papírsárkányárus asszony bódéjánál. - Tudtam, hogy visszajössz, Li – bólintott felé az öregasszony. – A sárkányodhoz papírra van szükséged. Add nekem a fafiguráidat, és megkapod, amire vágysz. Li odaadta a zsebében őrzött macskát, lovat és egy görnyedt anyókát. - Éppen rád hasonlít – tette hozzá, ahogy a pultra állította. A papírsárkányárus azonban egy szót sem szólt, csak elé tett a legfinomabb rizspapírból három ívet. A fiú a kabátjába rejtette a papírt, és szorgalmasan dolgozott egész nap. Pu Szung este egy aprócska halat és némi rizst nyomott a kezébe fizetségképpen. A következő napon Li újabb három figuráért cserébe ragasztót és bambuszbotot vásárolt az öregasszonytól. A szobrocskák farkast, sárkányt és fiatal lányt ábrázoltak. Minden szükséges kelléke megvolt a papírsárkányhoz, csak ideje nem maradt, mert a halárus kora reggeltől késő estig dolgoztatta. A fiú türelmetlenül várta, hogy egy napra végre zárva tartson a bolt. Az öregasszonyt nem látta többé a piacon, hiába kereste a szokott helyen: a bódéjával együtt nyoma veszett. Eltelt egy hét, kettő, s végre beköszöntött a tavaszváró holdújév ünnepe. Li és az anyja órákon át takarított, hogy méltón ünnepeljék az új esztendőt, s megtisztítsák kis kunyhójukat. A szokásoknak megfelelően kintről befelé seperték fel a padlót, nehogy kikergessék a szerencsét, és lesúrolták az ajtókat, ablakokat. Mikor elfogyasztották a szerény vacsorát, és az anyát elnyomta az álom, Li Fang nekilátott, hogy elkészítse a sárkányát. Ollója könnyedén siklott a finom rizspapíron, amely mintha magától hajtogatódott volna éppen megfelelő alakra. A fiúnak úgy tűnt, pár pillanat telt csak el, s máris kezében volt az erős bambuszbotokra erősített sárkány. Rákötötte a szivárványszínű selyemzsinórt, és kilépett a kunyhójuk elé. Alig ért az esti szellő a sárkányhoz, nyomban magával ragadta és röpítette fel, a magasba. Li a zsinórba kapaszkodott, és próbálta óvatosan visszahúzni az elszabadult sárkányt, de az hamarosan eltűnt a szeme elől az éjszakai égbolton, s csak a szivárványszínben feszülő selyemszál mutatta, merre lehet. A fiú néhányszor csuklójára tekerte a zsinórt, nehogy elszabaduljon, s ahogy ezzel foglalatoskodott, a sárkány nagyot rántott rajta és Li a levegőbe emelkedett. Ott lógott a szélben száguldó papírsárkány végén, és egyre feljebb és feljebb szállt, míg a kunyhójuk aprócskára zsugorodott a talpa alatt. Ijedtében összeszorította a szemét, és csak akkor nyitotta ki, amikor nagy huppanással hirtelen földet ért.rajz_rtkai_panna_8.jpg
 Egy kiszáradt kút mélyén találta magát, csuklóján a selyemzsinórral, s mellette a földön ott hevert a sárkány. - Eljöttél hát, Li Fang. Tudtam, hogy csak várnom kell. A holdújévi vacsorámon [censored] leszel a főfogás, bár kicsit sovány vagy. A papírsárkányárus asszony hajolt a kút fölé, majd elsietett, hogy előkészüljön az ünnepre. Ahogy a fiú körülnézett, mindenfelé csontokat látott. Emberevő boszorkány fogságába kerültem, gondolta Li, és törte a fejét, hogyan szabaduljon ki. A kút fala túl sima volt, hogy megmássza. Addig töprengett, míg eszébe jutott valami. Leoldotta a selyemzsinórt a sárkányról és a csontokból meg a zsinórból lajtorját fabrikált. Addig dobálta felfelé, míg végre megakadt a kút káváján, és felkapaszkodhatott. Csakhogy a boszorkány éppen akkor ért vissza, amikor Li kikászálódott a mélyből. A fiú a lajtorját szorongatva nekiiramodott, és futott, futott, ahogy bírt. Futás közben elhajigálta a csontokat, csak a selyemzsinórt dugta a zsebébe. Egyszerre különös lényekkel találta szembe magát: kutyanagyságú patkány, fatörzsnyi kígyó és vad tekintetű kung-fu harcos állta útját. Li megragadta a patkány farkát és a kígyóhoz csapta, a harcos szemébe meg egy marék homokot szórt, és rohant tovább. Igencsak ismerősnek tűnt neki a három figura, de csak akkor kapott észbe, amikor újabb hárommal került szembe: óriási macska, ágaskodó ló és egy gonosz tekintetű anyóka várt rá a kanyarban. Ez a boszorka a saját faragványaimat küldi ellenem, gondolta a fiú, és merészen a ló nyergébe pattant. Hiába ágaskodott a paripa, csak a macskát meg az anyókát rúgta fel. Li keményen szorította térdével az oldalát és elvágtatott. Akkor ért oda a farkas, a sárkány meg a fiatal lány. A fiú a sárkány elé táncolt a lovon, s ahogy a szörnyeteg kitátotta száját, hogy tüzet okádjon rá, gyorsan odébb ugrott, így a láng a farkast érte. Amint tüzet fogott, a farkas nyomban visszaváltozott aprócska fafigurává. Li Fang száraz ágat ragadott, és meggyújtotta a lányalakot is. A sárkányra pillanatnyi gondolkodás után vizet löttyintett az arra futó patakból – s a füstölgő, csöpögő faragványokat maga mögött hagyva szaladt tovább a messzeségben kanyargó Jangce felé. Úgy okoskodott, a folyót követve előbb-utóbb hazatalál. A papírsárkányon repülő boszorkány akkor érte utol, mikor a fiú a vízbe vetette magát. Csakhogy a boszorkányok nem kedvelik a vizet, így az öregasszony a folyó felett körözve várta, hogy Li kidugja a  fejét. - Bújj elő, Li Fang Már nem sokáig bírod levegő nélkül! Li a folyó fenekére úszott és a szivárványszínű selyemzsinór végére jókora követ kötött. Amikor felbukkant a vízből, meglendítette a zsinórt és a kővel úgy vágta fejbe a boszorkányt, hogy az menten lefordult a folyóba. Li Fang még hosszú évekig dolgozott a zsugori Pu Szung mellett, és amikor felnőtt, papírsárkányboltot nyitott. Soha nem lett gazdag ember, bár sok mindent árult: finom papírt, bambusznádat, ragasztót és madzagokat. De a szivárványszínű zsinórtól, amit a pultja fölé kötözött, soha nem vált meg. 
  Horgas Judit
 
A mese megjelenéséhez A Liget Műhely írásos hozzájárulását adta-- hálásan köszönjük nekik. A mese eredetileg a Szitakötő ifjúsági magazinban jelent meg. 
Író: Horgas Judit
 
 
A rajzokat A. Zijad, S. Tamara és K. Zoé rajzolta
  

Oldal:       >>  

Utolsó hozzászólások

  Téma Beküldő Megtekintések Válaszok Utolsó üzenet
Nincs új üzenet OFF:: Na ezt nézd meg (csevegés) Corvus 3118 6 Komi
cs febr 13 2014, 01:22 
Nincs új üzenet a Népszerű Témában Kocsma (csevegés) Goliat 43736 852 Mtomi
h dec 23 2013, 02:45 
Nincs új üzenet a Népszerű Témában Közös programok (Programok, csevegés) kapos 54788 1110 Mtomi
h szept 09 2013, 12:35 
Nincs új üzenet a Népszerű Témában [áthelyezve] Videók a neten (saját vagy kedvencek) (Programok, csevegés) kapos 26381 310 Rhino
p okt 05 2012, 03:15 
Nincs új üzenet a Népszerű Témában Vontató kezdőknek. (Paplan, ATB, vontatás) Dawiid 5431 14 glbtech
sze szept 12 2012, 12:56 
Témák: 55 | Válaszok: 3872 | Megtekintések: 413406